Waarom we meer moeten horen over Nicaraguaanse vluchtelingen in Costa Rica

Vluchtelingen zijn regelmatig in het nieuws, maar meestal gaat het over mensen uit het Midden-Oosten. De situatie in landen als Nicaragua wordt te vaak over het hoofd gezien, aldus Evi Vogel. Zij deed onderzoek naar de sociaaleconomische obstakels waar Nicaraguaanse vluchtelingen in Costa Rica mee te maken krijgen.

Door: Evi Vogel

What ‘brain age’ reveals about depression in youth

More and more young people are facing mental health issues like stress and burn-outs. Are these problems caused by increasing workloads, climate anxiety, and other ailments of modern life, or is there an underlying cause in the brain? Laura de Nooij conducted research to identify the causes of depression in youth.

Door: Laura de Nooij

Wat ‘breinleeftijd’ zegt over depressie bij jongeren

Steeds meer jonge mensen krijgen te maken met psychische klachten als een burn-out of een depressie. Ligt dit aan studiedruk, klimaatstress en andere kwalen van het moderne leven, of is er een onderliggende oorzaak in het brein? Laura de Nooij deed onderzoek naar de oorzaak van depressies bij jongeren.

Door: Laura de Nooij

Het duurzaamheidsconvenant als wondermiddel

Vliegen is taboe, vlees eten kan echt niet meer en fruit moet fairtrade zijn. Consumenten lijken zich om alles druk te maken behalve de kleren die ze dragen. Wouter Kuin onderzocht wat textielbedrijven ertoe beweegt toch stappen te nemen richting een duurzame kledingindustrie.

Door: Wouter Kuin

De strijd tegen het Rode Gevaar in de ruimte

De Amerikaanse overheid is op dit moment druk bezig met het opzetten van een Space Force. Oorlogsvoering in de ruimte is echter allesbehalve een nieuw idee. Thijs Visser onderzocht hoe de Amerikaanse luchtmacht tijdens de Koude Oorlog de eerste plannen voor militaire operaties buiten de atmosfeer ontwikkelde.

Door: Thijs Visser

Keeping outer space clean and safe

Like Saturn, Earth has its own ring of debris, with one major difference: most of the material is man-made. What happens to the thousands of objects that have been launched into space when they are no longer of use? Anne Klein Entink explains the risks of space debris and what this issue means for international law.

Door: Anne Klein Entink

Cutting Gaza off from the world

The humanitarian crisis in Gaza is often seen as part of the conflict between Israel and Palestine, but what role does Gaza’s other neighbor Egypt play? Maren Klein explains the obligations that Egypt has under International Humanitarian Law to help the people of Gaza.

Door: Maren Klein

De ‘vrijgeborenen’ van Zuid-Afrika

In hoeverre heeft Zuid-Afrika het apartheidsverleden achter zich gelaten? Tijdens studentenprotesten in 2016 leek deze geschiedenis helemaal niet zo ver weg. Sonja Pleumeekers onderzocht aan de hand van interviews met studenten hoe het verleden doorwerkt in het leven van de jongere generatie.

Door: Sonja Pleumeekers

Jaaroverzicht 2018

2019 is inmiddels twee weken op weg. Een goed moment om terug te kijken op de hoogtepunten van het afgelopen jaar. Welke artikelen werden er gepubliceerd bij De Focus en wat heeft de redactie nog meer bereikt?

Door: De Focus

Restoring the truth: Latin American literature meets human rights

The Guatemalan Civil War tore the Central American country apart for decades. Even today, almost thirty years after peace was established, people are dealing with its aftermath. Federica Notari and Lena van der Priem investigate the merits of truth commissions and literary accounts in dealing with this traumatic past.

Door: Federica Notari and Lena van der Priem

De dikke samenleving: waarom we verleiding niet kunnen weerstaan

Meer fast food en minder beweging, de levenswijze van veel mensen wordt steeds ongezonder. Hierdoor worden niet alleen Amerikanen maar ook Nederlanders alsmaar dikker. Milou van den Bemd legt uit hoe de structuur van onze samenleving bijdraagt aan deze ontwikkelingen.

Door: Milou van den Bemd

Het menselijk bewustzijn: fundament of illusie?

Filosofen zijn verdeeld over de vraag wat het menselijk bewustzijn nou eigenlijk is. Is het een fundament van ons bestaan of slechts een illusie van onze zintuigen? Stefan Gaillard, Hugo van der Meer en Michiel Hekkens buigen zich over dit moeilijke probleem aan de hand van filosofen Daniel Dennett en David Chalmers.

Door: Stefan Gaillard Hugo van der Meer en Michiel Hekkens

Hoe speltheorie hernieuwbare energie goedkoper kan maken

Het opwekken van duurzame energie middels windmolens is wenselijk, maar vaak ook kostbaar voor de eigenaren van hernieuwbare energiebronnen. Max Muller legt ons uit hoe coöperatieve speltheorie kan worden ingezet om het opwekken van hernieuwbare energie goedkoper te maken.

Door: Max Muller

Sluit de ‘boze burger’ niet buiten

Globalisering heeft verschillende gevolgen voor verschillende groepen in de samenleving. Peter Reek over het belang van debat in tijden van polarisatie.

Door: Peter Reek

The death penalty: humane or inhuman?

You might think the death penalty is a punishment that belongs to the previous century, but in many countries it is still a reality today. Pita Klaassen on the question whether this capital punishment constitutes a violation of our human rights.

Door: Pita Klaassen

Van schets tot baby: hoe onze ontwikkeling wordt beïnvloed door stofjes uit de omgeving

Wist je dat, behalve ons DNA, allerlei stofjes in de baarmoeder een grote invloed kunnen uitoefenen op de ontwikkeling van een foetus? Sommige van deze stofjes zijn te vinden in producten die we dagelijks gebruiken, zoals waterflesjes. Annemiek Jordaan over de mogelijk schadelijke effecten van bisphenol-A op de ontwikkeling van een ongeboren kind.

Door: Annemiek Jordaan

Meldplicht datalekken: effectief of niet?

Zijn onze persoonlijke gegevens nog wel veilig nu hackers steeds vaker de mazen van het internet weten te vinden? Nandenie Lachman praat ons bij over de voors en tegens van de nieuwe meldplicht voor datalekken in Nederland.

Door: Nandenie Lachman

Forensische Multimedia: het opsporen van internetpiraten via een watermerk

Steeds meer series en films worden illegaal gedownload voordat ze officieel zijn uitgebracht. Misschien fijn voor je portemonnee, maar minder fijn voor de producenten, die hierdoor vaak inkomsten mislopen. Hannes Mareen presenteert een nieuwe methode om digitale piraten op te sporen om zo het probleem bij de bron aan te pakken.

Door: Hannes Mareen

Tussen profijt en solidariteit: de collegegeldverhoging van 1972

Betalen de studenten van tegenwoordig te veel collegegeld? In de jaren ’70 ging de studentenbeweging nog massaal in protest tegen het profijtbeleid van de overheid. Christiaan Brinkhuis over de opstand tegen de ‘duizendguldenwet’ in 1972.

Door: Christiaan Brinkhuis

Growing Sustainable Peace: Starting at the Roots

After the recent peace accords between the FARC and the Colombian government, hopes are high that the longest conflict of the world will finally come to an end. But will these peace accords, signed by high-ranking leaders, bring peace and security at the local level any closer? Johannes Chinchilla on the importance of ‘grassroots’ leaders in building peace from the bottom up.

Door: Johannes Chinchilla

“Fijn gewerkt, schat?”: Hoe romantische relaties werkstress kunnen verminderen

In de hectische moderne samenleving lijkt stress een inherent onderdeel van het werkende leven te zijn; het aantal gediagnosticeerde burn-outs onder Nederlandse werknemers neemt al jaren gestaag toe. Annabel Molleman licht een tipje van de sluier op over de manier waarop romantische relaties hier mogelijk een remedie tegen vormen.

Door: Annabel Molleman

Roots & Routes: wat voormalig straatkinderen ons leren over ‘thuis’

Op basis van acht maanden etnografisch veldwerk met (voormalig) straatkinderen in Malawi, komt Tanja Hendriks tot de conclusie dat ‘thuis’ niet alleen een plek is waar iemand geboren is of vandaan komt, maar vooral ook een beginpunt van waaruit mensen hun leven vorm gaan geven. In de praktijk behelst ‘thuis’ dus zowel iemand’s roots als routes.

Door: Tanja Hendriks

Berlin: Where the Privacy Movement Meets

What makes Berlin the perfect meeting place for whistleblowing, art, and protest? Loes Derks van de Ven on the whereabouts of the privacy movement.

Door: Loes Derks van de Ven

Tinder as Perfect Romance

What do Tinder, Finances and Warfare have in common? Find out in Joris Krijgers’ article on the logic of virtual perfection and its downsides.

Door: Joris Krijger

De vernietiging van de vernietiging

Thom Hamer maakt genadeloos komaf met de vernietiging. Het resultaat: een eerste stap richting een eigendomsrechtelijke fundering van de circulaire economie.

Door: Thom Hamer

From Cyber Anarchy to Network Control

‘Even if you are not doing anything wrong, you are being watched and recorded.’ After its invention, many internet scientists thought the invention of the internet would have a democratizing effect on society. Annabelle Poelert shows they turned out to be very wrong indeed.

Door: Annabelle Poelert

Van vandalisme tot kunst

Cika Schulz onderzoekt hedendaagse graffiti aan de hand van een historisch kader. Welke gevolgen heeft de verbeterde status en legalisering van graffiti voor het politieke karakter van deze kunstvorm?

Door: Cika Schulz

Sentient Artificial Intelligence

According to Sam Boyd, the question is not whether machines can think, but if we want them to. An account on the future and ethics of artificial intelligence.

Door: Sam Boyd

Het Parijs Akkoord

Sinds het Klimaatakkoord van 2015 is er veel gebeurd op het vlak van klimaatverandering. Bente Klein belicht een van de meest controversiële aspecten van het Akkoord: de verdeling van lasten. Draagt iedereen wel degelijk zijn steentje bij?

Door: Bente Klein

Wie kent de klimaatvluchteling?

‘Zonder definitie van de klimaatvluchteling, is het huidige debat richting beleidsontwerp zinloos’: harde woorden van Machteld Simoens, die verontwaardigd is over de inefficiëntie en onmenselijkheid van het debat rond de klimaatverandering en de catastrofale gevolgen die zich met zich mee zal brengen.

Door: Machteld Simoens

The Structural Genocide against Indigenous Peoples in Canada: The Never-ending Story

In Canada indigenous peoples live under harsh living conditions and suffer serious diseases. Analyzing the structural genocide against indigenous people living in Canada up to this day, Laura Mudde argues that Canadian government policies are still being framed by a bigger societal master narrative on race, class, and health. We do not live in the “post”- colonial era: racism is an enduring reality.

Door: Laura Mudde

Jaaroverzicht 2016

Eindredactrice Janne blikt terug op de eerste maanden van het nieuwe bestuur van De Focus

Door: Janne Van Beek

Genderverschillen in gezondheid

Gelijkheid. houdt dat niet dezelfde behandeling van mannen en vrouwen in? Niet als het op de de gezondheidszorg aankomt, aldus Lisanne Snoek.

Door: Lisanne Snoek

Investeren in de toekomst, investeren in kinderen

Emma Cuperus was persoonlijk betrokken bij de opstelling van het advies ‘Gelijk goed van start’ en weet waar ze het over heeft als ze stelt dat kind, ouder én maatschappij baat hebben bij goede kindvoorzieningen. Volgens haar laten de Nederlandse kindvoorzieningen op het vlak van kwaliteit en financiële toegankelijkheid echter te wensen over.

Door: Emma Cuperus

Bezint eer gij begint

Dienen we kinderen zo snel mogelijk in een taalbad onder te dompelen of dreigen we dan weer tot een middeleeuws kindbeeld te vervallen? Jade van Rossen stelt kritische vragen over Engels in de kleuterklas.

Door: Jade van Rossen

“Late Capitalism Express”

Anton Jäger philosophizes on how to escape the capitalist ‘wheel of history’. Is the true meaning of progress acceleration or should we let off some steam instead?

Door: Anton Jaeger

Een zorgeloze investering?

Lisanne Kouwenberg pleit voor een betere kwaliteit en organisatie van de zorg. De eerste stap daartoe is volgens haar een eerlijke behandeling van geneeskundestudenten voor wie de invoering van het leenstelsel een soms onoverbrugbare financiële drempel vormt.

Door: Lisanne Kouwenberg

False Beliefs and Modern Pseudoscience

“If we teach only the findings and products of science—no matter how useful and even inspiring they may be—without communicating its critical method, how can the average person possibly distinguish science from pseudoscience? “

Door: Ruben Boyd

Aanpak radicalisering gedoemd te mislukken

In Nederland geldt formeel een scheiding tussen kerk en staat. De overheid mag zich hier dus niet in mengen en wetten en beleid mogen de ene godsdienst niet boven de andere stellen. Meestal zijn er geen problemen met de interpretatie en naleving van het beginsel van scheiding tussen kerk en staat, maar soms is het beginsel toch onduidelijk, zo blijkt.

Door: Iris Muis

De Israelische waterapartheid: water als machtsmiddel

Water is een machtig middel; de beschikbaarheid en beheersing van water creëren mogelijkheden voor ontwikkeling en veiligheid. In conflictsituaties is waterbeheersing een beproefde methode tot onderdrukking, door de allesverwoestende kracht van afwezigheid of een overvloed aan water.

Door: Sophie de Bruin

Kinderen hebben baat bij meer bewegingsonderwijs

Meer bewegingsonderwijs is goed voor kinderen, en daar kan je niet vroeg genoeg mee beginnen. Om dit te bereiken zouden verplichte uren in de wet opgenomen moeten worden.

Door: Lieke de Smet

Passend onderwijs voor vluchtelingenkinderen

De recente vluchtelingenstroom uit Syrië brengt ook veel kinderen naar Nederland. Zodra de kinderen hier opgevangen worden, zijn ze leerplichtig volgens de Nederlandse leerplichtwet. Maar wordt er wel genoeg aandacht geschonken aan passend onderwijs voor vluchtelingenkinderen?

Door: Ghislaine, Kees en Milad

Epidemieën: wat zijn nu echt de problemen?

Epidemieën, grootschalige uitbraken van infectieziektes, vormen al een bedreiging sinds mensen dicht op elkaar wonen. Hoewel er steeds meer kennis bestaat over ziektebeelden en hun behandelingen, is het uitbreken en de verspreiding van epidemieën tot vandaag de dag niet volledig te voorkomen.

Door: Sanne, Ayman, Nol en Hannah

Artikelen ophalen
Alle artikelen opgehaald

Altijd op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven

Ook schrijven voor De Focus?

Heb je zelf een interessant stuk geschreven? De Focus is altijd op zoek naar creatieve denkers en scherpe schrijvers. Stuur je idee in, wij nemen contact met je op.

Idee inzenden

Vind ons leuk