Forensische Multimedia: het opsporen van internetpiraten via een watermerk

Steeds meer series en films worden illegaal gedownload voordat ze officieel zijn uitgebracht. Misschien fijn voor je portemonnee, maar minder fijn voor de producenten, die hierdoor vaak inkomsten mislopen. Hannes Mareen presenteert een nieuwe methode om digitale piraten op te sporen om zo het probleem bij de bron aan te pakken.

Door: Hannes Mareen

Tussen profijt en solidariteit: de collegegeldverhoging van 1972

Betalen de studenten van tegenwoordig te veel collegegeld? In de jaren ’70 ging de studentenbeweging nog massaal in protest tegen het profijtbeleid van de overheid. Christiaan Brinkhuis over de opstand tegen de ‘duizendguldenwet’ in 1972.

Door: Christiaan Brinkhuis

Growing Sustainable Peace: Starting at the Roots

After the recent peace accords between the FARC and the Colombian government, hopes are high that the longest conflict of the world will finally come to an end. But will these peace accords, signed by high-ranking leaders, bring peace and security at the local level any closer? Johannes Chinchilla on the importance of ‘grassroots’ leaders in building peace from the bottom up.

Door: Johannes Chinchilla

“Fijn gewerkt, schat?”: Hoe romantische relaties werkstress kunnen verminderen

In de hectische moderne samenleving lijkt stress een inherent onderdeel van het werkende leven te zijn; het aantal gediagnosticeerde burn-outs onder Nederlandse werknemers neemt al jaren gestaag toe. Annabel Molleman licht een tipje van de sluier op over de manier waarop romantische relaties hier mogelijk een remedie tegen vormen.

Door: Annabel Molleman

Roots & Routes: wat voormalig straatkinderen ons leren over ‘thuis’

Op basis van acht maanden etnografisch veldwerk met (voormalig) straatkinderen in Malawi, komt Tanja Hendriks tot de conclusie dat ‘thuis’ niet alleen een plek is waar iemand geboren is of vandaan komt, maar vooral ook een beginpunt van waaruit mensen hun leven vorm gaan geven. In de praktijk behelst ‘thuis’ dus zowel iemand’s roots als routes.

Door: Tanja Hendriks

Berlin: Where the Privacy Movement Meets

What makes Berlin the perfect meeting place for whistleblowing, art, and protest? Loes Derks van de Ven on the whereabouts of the privacy movement.

Door: Loes Derks van de Ven

Tinder as Perfect Romance

What do Tinder, Finances and Warfare have in common? Find out in Joris Krijgers’ article on the logic of virtual perfection and its downsides.

Door: Joris Krijger

De vernietiging van de vernietiging

Thom Hamer maakt genadeloos komaf met de vernietiging. Het resultaat: een eerste stap richting een eigendomsrechtelijke fundering van de circulaire economie.

Door: Thom Hamer

From Cyber Anarchy to Network Control

‘Even if you are not doing anything wrong, you are being watched and recorded.’ After its invention, many internet scientists thought the invention of the internet would have a democratizing effect on society. Annabelle Poelert shows they turned out to be very wrong indeed.

Door: Annabelle Poelert

Van vandalisme tot kunst

Cika Schulz onderzoekt hedendaagse graffiti aan de hand van een historisch kader. Welke gevolgen heeft de verbeterde status en legalisering van graffiti voor het politieke karakter van deze kunstvorm?

Door: Cika Schulz

Sentient Artificial Intelligence

According to Sam Boyd, the question is not whether machines can think, but if we want them to. An account on the future and ethics of artificial intelligence.

Door: Sam Boyd

Het Parijs Akkoord

Sinds het Klimaatakkoord van 2015 is er veel gebeurd op het vlak van klimaatverandering. Bente Klein belicht een van de meest controversiële aspecten van het Akkoord: de verdeling van lasten. Draagt iedereen wel degelijk zijn steentje bij?

Door: Bente Klein

Wie kent de klimaatvluchteling?

‘Zonder definitie van de klimaatvluchteling, is het huidige debat richting beleidsontwerp zinloos’: harde woorden van Machteld Simoens, die verontwaardigd is over de inefficiëntie en onmenselijkheid van het debat rond de klimaatverandering en de catastrofale gevolgen die zich met zich mee zal brengen.

Door: Machteld Simoens

The Structural Genocide against Indigenous Peoples in Canada: The Never-ending Story

In Canada indigenous peoples live under harsh living conditions and suffer serious diseases. Analyzing the structural genocide against indigenous people living in Canada up to this day, Laura Mudde argues that Canadian government policies are still being framed by a bigger societal master narrative on race, class, and health. We do not live in the “post”- colonial era: racism is an enduring reality.

Door: Laura Mudde

Jaaroverzicht 2016

Eindredactrice Janne blikt terug op de eerste maanden van het nieuwe bestuur van De Focus

Door: Janne Van Beek

Genderverschillen in gezondheid

Gelijkheid. houdt dat niet dezelfde behandeling van mannen en vrouwen in? Niet als het op de de gezondheidszorg aankomt, aldus Lisanne Snoek.

Door: Lisanne Snoek

Investeren in de toekomst, investeren in kinderen

Emma Cuperus was persoonlijk betrokken bij de opstelling van het advies ‘Gelijk goed van start’ en weet waar ze het over heeft als ze stelt dat kind, ouder én maatschappij baat hebben bij goede kindvoorzieningen. Volgens haar laten de Nederlandse kindvoorzieningen op het vlak van kwaliteit en financiële toegankelijkheid echter te wensen over.

Door: Emma Cuperus

Bezint eer gij begint

Dienen we kinderen zo snel mogelijk in een taalbad onder te dompelen of dreigen we dan weer tot een middeleeuws kindbeeld te vervallen? Jade van Rossen stelt kritische vragen over Engels in de kleuterklas.

Door: Jade van Rossen

“Late Capitalism Express”

Anton Jäger philosophizes on how to escape the capitalist ‘wheel of history’. Is the true meaning of progress acceleration or should we let off some steam instead?

Door: Anton Jaeger

Een zorgeloze investering?

Lisanne Kouwenberg pleit voor een betere kwaliteit en organisatie van de zorg. De eerste stap daartoe is volgens haar een eerlijke behandeling van geneeskundestudenten voor wie de invoering van het leenstelsel een soms onoverbrugbare financiële drempel vormt.

Door: Lisanne Kouwenberg

False Beliefs and Modern Pseudoscience

“If we teach only the findings and products of science—no matter how useful and even inspiring they may be—without communicating its critical method, how can the average person possibly distinguish science from pseudoscience? “

Door: Ruben Boyd

Aanpak radicalisering gedoemd te mislukken

In Nederland geldt formeel een scheiding tussen kerk en staat. De overheid mag zich hier dus niet in mengen en wetten en beleid mogen de ene godsdienst niet boven de andere stellen. Meestal zijn er geen problemen met de interpretatie en naleving van het beginsel van scheiding tussen kerk en staat, maar soms is het beginsel toch onduidelijk, zo blijkt.

Door: Iris Muis

De Israelische waterapartheid: water als machtsmiddel

Water is een machtig middel; de beschikbaarheid en beheersing van water creëren mogelijkheden voor ontwikkeling en veiligheid. In conflictsituaties is waterbeheersing een beproefde methode tot onderdrukking, door de allesverwoestende kracht van afwezigheid of een overvloed aan water.

Door: Sophie de Bruin

Kinderen hebben baat bij meer bewegingsonderwijs

Meer bewegingsonderwijs is goed voor kinderen, en daar kan je niet vroeg genoeg mee beginnen. Om dit te bereiken zouden verplichte uren in de wet opgenomen moeten worden.

Door: Lieke de Smet

Passend onderwijs voor vluchtelingenkinderen

De recente vluchtelingenstroom uit Syrië brengt ook veel kinderen naar Nederland. Zodra de kinderen hier opgevangen worden, zijn ze leerplichtig volgens de Nederlandse leerplichtwet. Maar wordt er wel genoeg aandacht geschonken aan passend onderwijs voor vluchtelingenkinderen?

Door: Ghislaine, Kees en Milad

Epidemieën: wat zijn nu echt de problemen?

Epidemieën, grootschalige uitbraken van infectieziektes, vormen al een bedreiging sinds mensen dicht op elkaar wonen. Hoewel er steeds meer kennis bestaat over ziektebeelden en hun behandelingen, is het uitbreken en de verspreiding van epidemieën tot vandaag de dag niet volledig te voorkomen.

Door: Sanne, Ayman, Nol en Hannah

Een gouden organisatieplak

Een open brief aan Mark Rutte. Een pleidooi om de Olympische Spelen in 2028 naar Nederland te halen en duurzamer en goedkoper te organiseren.

Door: Christiaan de Jong

Van acht keer zwemgoud voor Phelps tot corruptie binnen de FIFA

Meer dan ooit staan de sportwereld, de (inter)nationale sportorganisaties en lokale sportclubs onder druk. Het sportnieuws wordt namelijk niet meer gedomineerd door sportieve topprestaties zoals die van Michael Phelps in 2008, maar door negatieve berichten. Door deze aanhoudende negatieve berichten, worden fans, sponsoren en de overheid steeds bewuster en kritischer wat betreft het (niet) ethisch handelen binnen de sport.

Door: Eva Helwig

Van homo economicus naar homo empathicus

Tegenwoordig wordt de waarde van kunst steeds vaker bevraagd. Is het belang van kunst en cultuur nog wel te verantwoorden in de nasleep van een bancaire crisis? Wetenschappers leggen echter een veel diepere crisis bloot: een disbalans in de samenleving door de kapitalistische hegemonie. Kunst kan dit evenwicht juist herstellen.

Door: Merel Hoogland

Waar kwam het eerste Europees referendum vandaan?

Voor de tweede keer in de geschiedenis mag heel Nederland via een referendum stemmen over een Europees verdrag. Waar het op 6 april ‘slechts’ gaat over het associatieverdrag met Oekraïne, daar stemde Nederland in 2005 over een Europese Grondwet. In het eerste nationale referendum ooit in ons land, zei een meerderheid van zestig procent van de kiezers ‘nee’. Waarom wilde de Tweede Kamer per se een volksraadpleging op zo’n cruciaal moment in de Europese samenwerking?

Door: Ralf de Jong

Aankoop Rembrandts: staatsbeleid of staatsbelang?

In maart 2015 gaf de Franse regering toestemming om de portretten van Maerten Soolmans en Oopjen Coppit, geschilderd door Rembrandt, te verkopen buiten Frankrijk. De Nederlandse regering nam het voortouw. Maar is zo’n kunstaankoop wel een Staatstaak?

Door: Salomon van Geest

Hoe word je als Nederlands auteur succesvol in het Engels?

Hoe word je als Nederlands auteur succesvol in het Engels? Elke literatuurminnende Nederlander is bekend met de Booker Prize, maar Nederlandse auteurs hebben in het buitenland weinig succes. Waar ligt dat aan?

Door: Syme van der Lelij

Zijn de Nobelprijswinnaars van de Geneeskunde 2015 Voorbeeldwetenschappers?

In de tweede week van december hebben de Noren wederom de nobelprijzen uitgereikt. Naast die voor de vrede is de nobelprijs voor de geneeskunde een van de interessantsten. De keuze voor de winnaar(s) wordt gemaakt aan de hand van een min of meer geheime lijst aan criteria, maar het moge duidelijk zijn dat de prijswinnaars (bijna) altijd mensenlevens hebben gered met hun ontdekkingen. Dit jaar ging de prijs naar Youyou Tu, William C. Campbell en Satoshi Omura. Lees hier waarom zij voorbeeldwetenschappers zijn voor beginnende academici.

Door: Isabeau Jensen

Loopt een hipster het De Wereld Draait Door Pop-up Museum binnen

Van februari t/m mei 2015 was in het Allard Pierson Museum in Amsterdam geen reguliere tentoonstelling te zien, maar het DWDD Pop-up Museum, met werk uit verschillende museumcollecties gekozen door vaste tafelgasten. Een tv-programma dat een pop-up museum opent: een opzichzelfstaand fenomeen of past dit binnen een bredere trend?

Door: Julie Meesterburrie

Van fotohokje tot selfie

Selfies zijn niet meer weg te denken uit een Facebook- of Instagramfeed, maar al in 1925 werd een apparaat op de markt gebracht met als doel het maken van zelfportretten: het fotohokje. Hoe verhoudt het fotohokje zich tot de concepten privé en publiek en welke invloed heeft de digitalisering van de foto-industrie daarop?

Door: Hannah Hagen

Smeltend ijs en de Groenlandse realiteit

Nieuws over Groenland is vaak nieuws over de smeltende ijskap. Dat er om deze smeltende ijskap heen mensen leven in een kleine maar interessante samenleving lees je minder vaak terug. In dit artikel beschrijf ik deze samenleving en de problemen die zich daar naast het smeltende ijs voordoen.

Door: Jasper van Commenee

Enkeltje Mars

Een reis naar Mars lijkt een toekomstdroom, maar kan binnenkort werkelijkheid worden. Volgens de particuliere organisatie Mars One is het mogelijk in 2026 astronauten naar Mars te sturen om de eerste menselijke kolonie buiten de aarde te starten. Ons onderzoek toont echter aan dat er nog veel moet gebeuren voordat Mars daadwerkelijk gekoloniseerd kan worden.

Door: Joost, Rachida, Lauren en Wieke

Gadaffi: goed of slecht?

Voor informatie over belangrijke gebeurtenissen in de wereld richt men zich al snel tot de media en voor veel mensen is dit de enige bron...

Door: Dustin Bergman

Democratie begint in het onderwijs

Democratie wil eenvoudig zeggen dat het volk zichzelf regeert. Eén van de pijlers van de democratie is daarom het collectieve vertrouwen in het politieke systeem....

Door: Ghislaine, Kees, Adolfo en Milad

Onbetaalbaar rendement in onderwijs

Rendementsdenken. Er is niets nieuws aan de term ‘rendementsdenken’. Het is terug te vinden in meerdere archieven van verschillende periodes in de Nederlandse geschiedenis. Een...

Door: Mike Verleum

Ruzie over leven en dood (deel 2)

“Achteraf gezien was het wachten tot het uit de klauwen liep.” Een ruzie in organisaties kan dramatische gevolgen hebben: dat bleek uit mijn artikel dat...

Door: Eveline Baas

Hoe racisme in je brein te zien is

Wat doet racisme met je hersenen? Neurologisch onderzoek wijst uit dat mensen minder empathie ervaren wanneer zij pijn waarnemen van mensen van een ander ras. De reden hiervoor lijkt eerder te liggen in aangeleerde denkbeelden dan in de menselijke natuur.

Door: Sanne Haverkort

NPO vs. YouTube

De Nederlandse Publieke Omroep (NPO) heeft enorm strenge regels en eisen voor omroepen om content op YouTube te plaatsen. Daarmee schieten ze zichzelf in hun...

Door: Hanna den Hollander

“A First Class Funeral”

Hoewel de geallieerden erop gebrand waren om Duitsland te laten boeten voor de Eerste Wereldoorlog en alle gruwelijkheden die deze voortbracht, ontsnapt de Duitse keizer Wilhelm II aan enige vorm van retributie. Niemand leek écht geïnteresseerd te zijn in het lot van de ex-keizer van het Duitse Rijk, met uitzondering van één persoon: de Britse minister-president Lloyd George.

Door: Eva Nivard

Terughoudendheid troef

Duitsland vertolkt vandaag de dag een voortrekkersrol in Europa en is ook buiten de continentale grenzen een gewaardeerd bondgenoot. Toch is het niet lang geleden dat het land zich internationaal isoleerde van haar bondgenoten door niet deel te nemen aan de militaire interventie in Libië in 2011. De militaire terughoudendheid die hieraan ten grondslag lag, is een direct gevolg van de eigen geschiedenis, die het land tot op de dag van vandaag achtervolgt.

Door: Sjors van Brakel

Ruzie over leven en dood

Conflicten op de werkvloer zijn niet gelijk reden tot paniek. Sterker nog, volgens sommige bestuurskundigen is een beetje ruzie essentieel om een organisatie goed te laten functioneren. Als het over de kwaliteit en veiligheid van een ziekenhuis gaat wordt het echter een heel ander verhaal.

Door: Eveline Baas

Artikelen ophalen
Alle artikelen opgehaald

Altijd op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven

Ook schrijven voor De Focus?

Heb je zelf een interessant stuk geschreven? De Focus is altijd op zoek naar creatieve denkers en scherpe schrijvers. Stuur je idee in, wij nemen contact met je op.

Idee inzenden

Vind ons leuk