Glas is breekbaar

Het vrouwenquotum beweegt man en vrouw. Hoewel het glazen plafond een hardnekkige aanwezigheid is binnen het bedrijfsleven, stelt Lieke van Dillen dat het invoeren van een quotum geen succesgarantie is. Zij stelt zichzelf de vraag of deze wetgeving geen fundamentele verschillen tussen mannen en vrouwen wat betreft ambitie en levensdoelen over het hoofd ziet. Daarbij: is het quotum een stap vooruit naar gelijkheid, of is het een inefficiënte vorm van positieve discriminatie?

Door: Lieke van Dillen

False Beliefs and Modern Pseudoscience

“If we teach only the findings and products of science—no matter how useful and even inspiring they may be—without communicating its critical method, how can the average person possibly distinguish science from pseudoscience? “

Door: Ruben Boyd

Aanpak radicalisering gedoemd te mislukken

In Nederland geldt formeel een scheiding tussen kerk en staat. De overheid mag zich hier dus niet in mengen en wetten en beleid mogen de ene godsdienst niet boven de andere stellen. Meestal zijn er geen problemen met de interpretatie en naleving van het beginsel van scheiding tussen kerk en staat, maar soms is het beginsel toch onduidelijk, zo blijkt.

Door: Iris Muis

De Israelische waterapartheid: water als machtsmiddel

Water is een machtig middel; de beschikbaarheid en beheersing van water creëren mogelijkheden voor ontwikkeling en veiligheid. In conflictsituaties is waterbeheersing een beproefde methode tot onderdrukking, door de allesverwoestende kracht van afwezigheid of een overvloed aan water.

Door: Sophie de Bruin

Kinderen hebben baat bij meer bewegingsonderwijs

Meer bewegingsonderwijs is goed voor kinderen, en daar kan je niet vroeg genoeg mee beginnen. Om dit te bereiken zouden verplichte uren in de wet opgenomen moeten worden.

Door: Lieke de Smet

Passend onderwijs voor vluchtelingenkinderen

De recente vluchtelingenstroom uit Syrië brengt ook veel kinderen naar Nederland. Zodra de kinderen hier opgevangen worden, zijn ze leerplichtig volgens de Nederlandse leerplichtwet. Maar wordt er wel genoeg aandacht geschonken aan passend onderwijs voor vluchtelingenkinderen?

Door: Ghislaine, Kees en Milad

Epidemieën: wat zijn nu echt de problemen?

Epidemieën, grootschalige uitbraken van infectieziektes, vormen al een bedreiging sinds mensen dicht op elkaar wonen. Hoewel er steeds meer kennis bestaat over ziektebeelden en hun behandelingen, is het uitbreken en de verspreiding van epidemieën tot vandaag de dag niet volledig te voorkomen.

Door: Sanne, Ayman, Nol en Hannah

Een gouden organisatieplak

Een open brief aan Mark Rutte. Een pleidooi om de Olympische Spelen in 2028 naar Nederland te halen en duurzamer en goedkoper te organiseren.

Door: Christiaan de Jong

Van acht keer zwemgoud voor Phelps tot corruptie binnen de FIFA

Meer dan ooit staan de sportwereld, de (inter)nationale sportorganisaties en lokale sportclubs onder druk. Het sportnieuws wordt namelijk niet meer gedomineerd door sportieve topprestaties zoals die van Michael Phelps in 2008, maar door negatieve berichten. Door deze aanhoudende negatieve berichten, worden fans, sponsoren en de overheid steeds bewuster en kritischer wat betreft het (niet) ethisch handelen binnen de sport.

Door: Eva Helwig

Artikelen ophalen
Alle artikelen opgehaald

Altijd op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven

Ook schrijven voor De Focus?

Heb je zelf een interessant stuk geschreven? De Focus is altijd op zoek naar creatieve denkers en scherpe schrijvers. Stuur je idee in, wij nemen contact met je op.

Idee inzenden

Vind ons leuk