Thema overzicht:

Politiek & Recht

Het Parijs Akkoord

Sinds het Klimaatakkoord van 2015 is er veel gebeurd op het vlak van klimaatverandering. Bente Klein belicht een van de meest controversiële aspecten van het Akkoord: de verdeling van lasten. Draagt iedereen wel degelijk zijn steentje bij?

Door: Bente Klein

The Structural Genocide against Indigenous Peoples in Canada: The Never-ending Story

In Canada indigenous peoples live under harsh living conditions and suffer serious diseases. Analyzing the structural genocide against indigenous people living in Canada up to this day, Laura Mudde argues that Canadian government policies are still being framed by a bigger societal master narrative on race, class, and health. We do not live in the “post”- colonial era: racism is an enduring reality.

Door: Laura Mudde

“Late Capitalism Express”

Anton Jäger philosophizes on how to escape the capitalist ‘wheel of history’. Is the true meaning of progress acceleration or should we let off some steam instead?

Door: Anton Jaeger

Aanpak radicalisering gedoemd te mislukken

In Nederland geldt formeel een scheiding tussen kerk en staat. De overheid mag zich hier dus niet in mengen en wetten en beleid mogen de ene godsdienst niet boven de andere stellen. Meestal zijn er geen problemen met de interpretatie en naleving van het beginsel van scheiding tussen kerk en staat, maar soms is het beginsel toch onduidelijk, zo blijkt.

Door: Iris Muis

De Israelische waterapartheid: water als machtsmiddel

Water is een machtig middel; de beschikbaarheid en beheersing van water creëren mogelijkheden voor ontwikkeling en veiligheid. In conflictsituaties is waterbeheersing een beproefde methode tot onderdrukking, door de allesverwoestende kracht van afwezigheid of een overvloed aan water.

Door: Sophie de Bruin

Waar kwam het eerste Europees referendum vandaan?

Voor de tweede keer in de geschiedenis mag heel Nederland via een referendum stemmen over een Europees verdrag. Waar het op 6 april ‘slechts’ gaat over het associatieverdrag met Oekraïne, daar stemde Nederland in 2005 over een Europese Grondwet. In het eerste nationale referendum ooit in ons land, zei een meerderheid van zestig procent van de kiezers ‘nee’. Waarom wilde de Tweede Kamer per se een volksraadpleging op zo’n cruciaal moment in de Europese samenwerking?

Door: Ralf de Jong

Waarom de meeste oorlogsmisdadigers ongestraft blijven

Wie houdt IS-strijders verantwoordelijk voor hun daden? Hoe worden oorlogsmisdadigers berecht als het rechtssysteem ontwricht is in hun eigen land? En kun je rebellen die tegen de staat vechten, berechten via de conventies die juist deze staat heeft ondertekend? In een tijd waar oorlogen vaak...

Door: Annabelle Poelert

Gadaffi: goed of slecht?

Voor informatie over belangrijke gebeurtenissen in de wereld richt men zich al snel tot de media en voor veel mensen is dit de enige bron van informatie. Maar hoe betrouwbaar is de gegeven informatie en het beeld dat wordt geschetst?   Met name als het...

Door: Dustin Bergman

Als er één land klaar is voor de sharia, is het Nederland

Daar waar sharia in Groot Brittannië al ingevoerd is, met meer dan 85 operationele rechtbanken, vindt 72 procent van de Nederlanders dat er een grondwettelijk verbod op de sharia in Nederland moet komen (De Hond, 2012). Opmerkelijk toch? Blijkbaar vindt 72 procent dat het volledig uit de hand...

Door: Gemme Burger

“A First Class Funeral”

Hoewel de geallieerden erop gebrand waren om Duitsland te laten boeten voor de Eerste Wereldoorlog en alle gruwelijkheden die deze voortbracht, ontsnapt de Duitse keizer Wilhelm II aan enige vorm van retributie. Niemand leek écht geïnteresseerd te zijn in het lot van de ex-keizer van het Duitse Rijk, met uitzondering van één persoon: de Britse minister-president Lloyd George.

Door: Eva Nivard

Artikelen ophalen
Alle artikelen opgehaald